Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een document waarmee de Minister van Justitie verklaart dat de aanvrager geen strafbare feiten heeft gepleegd die bezwaarlijk zijn voor de uitoefening van zijn of haar functie. Een VOG wordt voor sommige functies verplicht gesteld of wordt gevraagd door werkgevers wanneer in de organisatie omgegaan wordt met vertrouwelijke gegevens,kwetsbare personen, geld of goederen. Pantein verzoekt alle nieuwe medewerkers en stagiaires om een VOG te overleggen. De VOG is van belang omdat Pantein preventie, zorg, verpleging, opvang en behandeling biedt aan kwetsbare personen en alle medewerkers van Pantein daar direct of indirect bij betrokken zijn.

Hoe vraag ik de VOG aan?

Voor het aanvragen van de Verklaring Omtrent het Gedrag vraagt de Dienst HRM van Pantein jouw e-mailadres plus je naam, adres en woonplaats (zoals je in de gemeentelijk basisadministratie staat ingeschreven) bij je op. Op het opgegeven e-mailadres ontvang je een uitnodiging van de Dienst Justis (afdeling van het Ministerie van Justitie). In de
uitnodiging staat een link waarmee je naar het aanvraagformulier op het internet gaat. Je logt hier in met je Digid inloggegevens (zorg vooraf dus dat je die bij de hand hebt). Je hebt maximaal 30 dagen de tijd om de aanvraag te doen voordat deze link vervalt. Beschik je nog niet over een Digid dan kun je deze aanvragen via www.digid.nl (wacht hiermee niet op de mail van Dienst Justis, maar vraag deze per omgaande aan, omdat over het verstrekken van een Digid enige tijd kan gaan).

In de laatste stap van je aanvraag kun je kiezen om je aanvraag in PDF te printen als bewijsstuk. De aanvraag wordt vervolgens doorgestuurd naar Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid). Justis geeft de verklaring af namens de Minister van Justitie. Deze verklaring ontvang je per post op het huisadres waarmee je in de gemeentelijke basisadministratie bekend staat.

Vervolgens stuur je de originele verklaring naar de Dienst HRM van Pantein

Pantein HRM Helpdesk
Postbus 288 ( postvak 160)
5830 AG Boxmeer

Wat zijn de kosten?

Het digitaal aanvragen van een VOG kost € 33,85. Je betaalt de kosten zelf via iDEAL, wanneer je de aanvraag indient. De kosten van de VOG kun je vervolgens declareren bij Pantein (vanaf 1-3-2024).

Wanneer krijg ik een VOG?

Justis beslist namens de minister van Justitie of je een VOG krijgt. Als uit het onderzoek voor een Verklaring Omtrent het Gedrag blijkt dat je geen strafbare gedragingen op je naam hebt staan, wordt de VOG afgegeven. Als er wel sprake is van strafbare gedragingen, beoordeelt Justis of deze relevant zijn voor de functie waarvoor de verklaring is aangevraagd. Zo zijn bijvoorbeeld voor het beroep van maatschappelijk werker andere strafbare feiten van belang dan voor de functie van secretaresse.

Hoe lang duurt een aanvraag voor een VOG?

De verklaring ontvang meestal binnen vier weken. In de praktijk krijgt je de VOG meestal binnen anderhalve week. Als uit het onderzoek van Justis blijkt dat je in aanraking bent geweest met Justitie, gaat zij na of dat relevant is voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. In dat geval duurt het vaak langer dan twee weken en maximaal acht weken voordat je bericht krijgt.

Wat gebeurt er met mijn dienstverband wanneer ik geen VOG krijg?

In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat wanneer je geen VOG krijgt binnen vier of acht weken na indiensttreding, de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang van rechtswege zal eindigen. De termijn van acht weken is opgenomen omdat een aanvraag voor een VOG maximaal acht weken duurt, namelijk:

  • wanneer uit onderzoek blijkt dat je niet in aanraking bent geweest met Justitie, neemt het Justis binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit.
  • wanneer uit onderzoek blijkt dat je wel strafbare feiten hebt gepleegd, dan beoordeelt het Justis binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of dit relevant is voor de functie waarvoor de verklaring is aangevraagd.

Binnen welke termijn moet ik mijn VOG inleveren bij Pantein?

Pantein gaat er van uit dat je de VOG binnen vier weken inlevert. Alleen in het geval er meer onderzoek nodig is door Justis is deze termijn acht weken.

Meer informatie?

Meer informatie over de VOG kun je vinden op www.rijksoverheid.nl.